Perkun  Klub Strzelecko - Kolekcjonerski

                                                   STRZELNICA

 

STRZELNICA KSK PERKUN
MISZEWKO UL.GDYNSKA 86
tel:605-644-662
Na początku czynna będzie :

                          Wtorek       11-20 na tel
                       Środa         11-20   na tel
                      Czwartek   11-20 na tel
             Piątek        11-21
            Sobota       10-21
              Niedziela    10-21

Miejscowość MISZEWKO, UL.GDYŃSKA
Szerokość geograficzna: 54.408588 | Długość geograficzna: 18.370072C E N N I K


wejść na strzelnicę.


 


Klubowicze – 15 zł/osoba – do dyspozycji trzy osie dla Klubu


 


Osoby spoza  Klubu – 30 zł/osoba – 1 oś/godz.


 Kolejna godzina 15 zł.


 Każda kolejna osoba na tą samą oś – 10 zł.


 


 


Okres rozliczeniowy 30min
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Zawody  w 2017 klub PERKUN  STRZELNICA KSK PERKUN  w  Miszewku

26.03.2017  Otwarte zawody strzeleckie pistoletowe

30.04.2017  Otwarte zawody strzeleckie karabinowe

03.05.2017    Otwarte zawody strzeleckie   

25.06.2017 Otwarte zawody strzeleckie

17.09.2017  Otwarte zawody strzeleckie  strzelba gładko lufowa

11.11.2017  Zawody strzeleckie z okazji Odzyskania Niepodległości

28-30.12.2017 Otwarte zawody strzeleckie pistolet, karabin ,strzelba

 


W bieżącym roku członkowie klubu  KSK PERKUN, którzy wezmą udział we wszystkich, ZAZNACZONYCH kolorem fioletowym, edycjach zawodów strzeleckich organizowanych w Klubie, będą mieć szansę zdobycia  nagrody głównej.

 Strzelec który zdobędzie największą sumę punktów we wszystkich edycjach zawodów klubowych

 ( punkty z poszczególnych zawodów będą dodawane do siebie i podane w ostatecznej klasyfikacji), otrzyma pistolet centralnego zapłonu.

 Jeżeli zwycięzcą okaże się osoba nie posiadająca pozwolenia na broń to wówczas będzie miała do wyboru w ramach nagrody:  szafę  S1 na 10 jednostek broni lub kurs instruktora strzelectwa sportowego.

Rozstrzygniecie nastąpi w grudniu 2017


REGULAMIN ZAWODÓW PONIŻEJ

,..........................................................................................................................................

K.S.K. PERKUN   26.03.2017

Wielobój  pistoletowy.

 

REGULAMIN

 

1. CEL ZAWODÓW :

Doskonalenie umiejętności strzeleckich.

Popularyzacja strzelectwa sportowego.

Wyłonienie najlepszych zawodników.

 

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW :

 Klub Strzelecko - Kolekcjonerski Perkun  Miszewko   ul. Gdyńska 86 perkun@perkunklub.pl

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW :

Zawody odbędą się na strzelnicy KSK PERKUN Miszewko ul. Gdyńska 86

Szerokość geograficzna: 54.408588 | Długość geograficzna: 18.370072

 Zawody odbędą się w   dniu : 26.03.2017r

 

 

4. PROGRAM ZAWODÓW :

 

Wielobój strzelecki pistoletowy:

 

               Ppn -10 pistolet  pneumatyczny: kaliber 4,5mm (3 strzały próbne, czas 2 min.)

10 strzałów ocenianych w dwóch seriach po 5 strzałów, czas  serii - 4 min.,  tarcza TS-2, odległość 10 m, postawa stojąca.

 

 Pcz-20: pistolet centralnego zapłonu : (3 strzały próbne, czas 2 min.) 20 strzałów ocenianych w dwóch seriach po 10 strzałów, czas  serii 4 min., tarcza TS-4, odległość 25 m, postawa stojąca, dopuszczalne trzymanie broni oburącz.

 Psp-20 : pistolet bocznego zapłonu: (3 strzały próbne, czas 2 min.) 20 strzałów ocenianych w dwóch seriach po 10 strzałów,  czas  serii 4 min., tarcza TS-4, odległość 25 m, postawa stojąca.

 

 

5. UCZESTNICTWO :

W wieloboju strzeleckim mogą uczestniczyć osoby posiadające ważną licencję PZSS oraz osoby zrzeszone w klubach, sekcjach strzeleckich i stowarzyszeniach oraz sympatycy strzelectwa.

6. KLASYFIKACJA :

INDYWIDUALNA w konkurencjach: Psp-20, Pcz-20,Ppn-10 (w przypadku równych wyników decyduje ilość wewnętrznych dziesiątek itd.)

7. NAGRODY :

          Wręczenie  dyplomów oraz medali po zakończeniu zawodów ok godz. 16:30. Wyniki będą również zamieszczone na naszej stronie w zakładce KOMUNIKATY.

 

8. ZGŁOSZENIA :

Odbiór metryczek w dniu zawodów w biurze od 10.00 do 16.00

Czas trwania zawodów od 10.00 do 16.00.

 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA :

Zawodnik startujący tylko w jednej konkurencji płaci startowe w wysokości 25 zł. Każda następna  konkurencja 20 zł., wpłacane przed startem w biurze zawodów.

Amunicja

Ppn-10   : 5zł

Psp-20  : 10zł

Pcz-20  : 40zł

 

 

10. SPRAWY RÓŻNE :

Broń i amunicja własna zawodnika lub obiektowa.

Wadium za protest na piśmie – 50 zł. Po uznaniu protestu zwrot wadium.

Wszystkie osoby biorące udział w zawodach, jeżeli chcą być ujęte w komunikacie klasyfikacyjnym umieszczonym na stronie PomZSS podczas rejestracji w biurze zawodów muszą okazać aktualną licencję zawodniczą PZSS.

Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach, nie ujętych niniejszym regulaminem, podejmują organizatorzy zawodów

                                  OPRACOWAŁ:Jarosław Surawskie-mail : perkun@perkunklub.pl                      tel:601-080-345             tel:664-944-190